Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Barda

Núvol paràsit ajagut al llarg de la carena d'una serralada. Sol ésser el límit final d'una zona de nuvolositat orogràfica, vist de sotavent.

Enllaç permanent: Barda - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Barba | Glossari Meteorologia | Barociclonòmetre >

Novetats