Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvol

Regió de l'atmosfera lliure on té lloc la condensació del vapor d'aigua contingut en l'aire. Es distingeix de la boira en què no toca a terra. La classificació dels núvols universalment adoptada és la de l'Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel.

Enllaç permanent: Núvol - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nuclis de sublimació | Glossari Meteorologia | Núvol de tempesta >

Novetats