Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Bora

Vent Catabàtic del NE, que a vegades bufa amb fúria en la regió septentrional de l'Adriàtic.

Enllaç permanent: Bora - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Bonança | Glossari Meteorologia | Borrasca >

Novetats