Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Catabàtic

Adj. Vent descendent per efecte de la seva velocitat adquirida o la seva major densitat en relació amb l'aire circumdant. El descens és produït, en aquest darrer cas, per la baixa temperatura de l'aire descendent.

Enllaç permanent: Catabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Carta o mapa del temps | Glossari Meteorologia | Catafront >

Novetats