Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cabrejar

En esgarrapar la cresta de les ones, el vent produeix unes clapes d'escuma, les quals, metafòricament, s'anomenen cabres. D'ací el verb cabrejar, que significa que la mar exhibeix aquesta acció del vent. (Patxot: observacions de Sant Feliu de Guíxols.)

Enllaç permanent: Cabrejar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< C.G.S | Glossari Meteorologia | Calabruix >

Novetats