Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Calibratge

Determinació de les correccions que cal aplicar a les lectures d'un instrument per a obtenir valors exactes.

Enllaç permanent: Calibratge - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Calamarsada | Glossari Meteorologia | Calitja >

Novetats