Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Correcció

Modificació, generalment petita, de la lectura d'un instrument, a fi d'obtenir un valor independent dels errors de mesura.

Enllaç permanent: Correcció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Corpus sant | Glossari Meteorologia | Correcció de gravetat >

Novetats