Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cel lletós

Cel blanquinós; p. ex., per ésser cobert d'un vel molt lleu de cirrostratus.

Enllaç permanent: Cel lletós - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cel d'escata | Glossari Meteorologia | Celístia >

Novetats