Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cobert

Adj. En la pràctica, és costum anomenar cobert aquell estat del cel en el qual la nuvolositat total és de 8 a 10 dècimes. (Vid. Dia cobert.)

Enllaç permanent: Cobert - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coalescència | Glossari Meteorologia | Codi >

Novetats