Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cirrostrat

Forma catalanitzada del nom cirrostratus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Cirrostrat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cirrocúmulus (Símbol, Cc) | Glossari Meteorologia | Cirrostratus (Símbol, Cs) >

Novetats