Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cirrocúmulus (Símbol, Cc)

Sostre o banc de núvols alts, cirrós, compost de petits cabdells blancs o de bales molt petites, sense ombres i arrenglerats en una o dues direccions Provenen d'evolució dels cirrus o estan evidentment relacionats amb ells.

Enllaç permanent: Cirrocúmulus (Símbol, Cc) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cirrocúmul | Glossari Meteorologia | Cirrostrat >

Novetats