Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Codi

Taula o llista d'equivalències per al xiframent i desxiframent dels meteorogrames.

Enllaç permanent: Codi - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cobert | Glossari Meteorologia | Coeficient d'aridesa >

Novetats