Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Condensacions ocultes

Les que dipositen aigua líquida en el terreny, però que no poden ésser mesurades amb el pluviòmetre (rosada, gelada, boires humides, etc.). En alguns llocs, les condensacions ocultes tenen una importància comparable a la de les precipitacions ordinàries.

Enllaç permanent: Condensacions ocultes - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Condensació | Glossari Meteorologia | Condicions normals >

Novetats