Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Condicions normals

Per a l'aire, se solen suposar les de 760 mm de pressió i 0°C de temperatura. Amb menys de freqüència, en alguns càlculs es pren com a pressió normal la de 1000 mil•libars, o com a temperatura normal la de 15°C.

Enllaç permanent: Condicions normals - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Condensacions ocultes | Glossari Meteorologia | Conducció >

Novetats