Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Correcció de gravetat

Reducció a la gravetat normal. Correcció que cal aplicar a l'altura de la columna en els baròmetres de mercuri per a tenir la que mesuraria l'aparell, amb la mateixa pressió atmosfèrica, si es trobés en la latitud de 45° i al nivell del mar.

Enllaç permanent: Correcció de gravetat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Correcció | Glossari Meteorologia | Correcció de zero >

Novetats