Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Corrent equatorial

Corrent atmosfèric de l'hemisferi boreal, que ve generalment del SW i neix al sud del paral•lel de 30°.

Enllaç permanent: Corrent equatorial - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Correlació | Glossari Meteorologia | Corrent polar >

Novetats