Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Correlació

Interdependència de dues magnituds variables, posada de manifest per les seves variacions simultànies. El coeficient de correlació és un nombre comprès entre -1 i +1, que mesura el grau d'aquesta interdependència.

Enllaç permanent: Correlació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Correcció de zero | Glossari Meteorologia | Corrent equatorial >

Novetats