Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Creu del Sol (o de la Lluna)

Reunió, prop del disc del Sol, d'una columna i d'un arc de cercle parhèlic, que en conjunt fan l'efecte d'una creu lluminosa.

Enllaç permanent: Creu del Sol (o de la Lluna) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Crepuscle | Glossari Meteorologia | Cua >

Novetats