Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cua

Part posterior d'un sistema nuvolós depressionari, caracteritzada per núvols de forta convecció i ruixats isolats.

Enllaç permanent: Cua - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Creu del Sol (o de la Lluna) | Glossari Meteorologia | Cubeta >

Novetats