Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cullera

Cadascuna de les semiesferes de l'anemòmetre de Robinson (anemòmetre de culleres).

Enllaç permanent: Cullera - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cubeta | Glossari Meteorologia | Cúmul >

Novetats