Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cubeta

Vas petit, ple de mercuri, on va ficat l'extrem inferior, obert, del tub d'un baròmetre. (Diccionari general.)

Enllaç permanent: Cubeta - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cua | Glossari Meteorologia | Cullera >

Novetats