Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Cúmulonimbus (Símbol, Cb)

Masses puixants de núvols, amb forta creixença vertical, que s'aixequen damunt d'una socolada cumuliforme, en forma de muntanyes o de torres, la part superior de les quals és de textura fibrosa i a vegades es desplega a tall d'enclusa.

Enllaç permanent: Cúmulonimbus (Símbol, Cb) - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cúmul | Glossari Meteorologia | Cúmulus (Símbol, Cu) >

Novetats