Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dècada

Període de deu dies. A vegades es designa amb aquest nom un període de deu anys, però és preferible anomenar-lo decenni. Quan se subdivideix un mes en dècades, als efectes de l'estadística, les dues primeres són de 10 dies, i s'admet que la tercera sia de 10, 11, 8 o 9, segons els mesos.

Enllaç permanent: Dècada - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cúmulus (Símbol, Cu) | Glossari Meteorologia | Decenni >

Novetats