Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Decenni

Període de deu anys.

Enllaç permanent: Decenni - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dècada | Glossari Meteorologia | Declinació magnètica >

Novetats