Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dessecació

Desaparició de l'aigua d'un país per causes naturals, com és, per exemple, la disminució de les precipitacions.

Enllaç permanent: Dessecació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Desglaç | Glossari Meteorologia | Desviació >

Novetats