Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Desviació

a) Diferència o "apartament" entre cada observació i el valor promedi d'una sèrie d'elles

b) Angle que forma la direcció del vent amb les isòbares.

Enllaç permanent: Desviació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dessecació | Glossari Meteorologia | Dia cobert >

Novetats