Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dia de pluja

Dia durant el qual han estat recollits 0,2 mm de pluja, o més. En les estadístiques climatològiques, i a aquest efecte, el dia se sol comptar a partir de l'hora d'observació normal del matí (ordinàriament, des de les 8 h o les 9 h). Quan hi ha la certesa que ha plogut, però la quantitat no arriba a 0,2 mm, es diu que ha estat un "dia de pluja inapreciable (o no mesurable)".

Enllaç permanent: Dia de pluja - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dia de neu | Glossari Meteorologia | Dia de precipitació >

Novetats