Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluja

En general, caiguda de gotes d'aigua procedents de l'atmosfera. L'accepció meteorològica precisa del mot pluja s'ha de prendre en la forma següent, que és l'adoptada pels meteoròlegs que intervingueren en l'edició catalana de l'Atlas internacional dels núvols i dels estats del cel: "Precipitació uniforme de gotes grosses (pluja ordinària, pluja general) que cauen d'un sostre continu de núvols. El cel està cobert, sia d'un veritable mantell de núvols de pluja, resultat d'una successió de núvols fent vel, sia d'un sostre de núvols uniformement grisos, però relativament alts, que tenen generalment sota d'ells masses nuvoloses informes, les quals poden escaure-s'hi en una quantitat tal, que tapin enterament el sostre de núvols superior". -- Quantitat de pluja = gruix que assoliria l'aigua de pluja si restés sobre el terreny

Intensitat de la pluja = quantitat per minut o per hora.

Enllaç permanent: Pluja - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Plovisca | Glossari Meteorologia | Pluja convectiva >

Novetats