Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Electròmetre

Aparell per a mesurar la força electromotriu, especialment de l'electricitat estàtica.

Enllaç permanent: Electròmetre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Electricitat atmosfèrica | Glossari Meteorologia | Element >

Novetats