Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Element

Una qualsevol de les propietats de l'atmosfera, en un lloc o en un instant determinat.

Enllaç permanent: Element - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Electròmetre | Glossari Meteorologia | Emagrama >

Novetats