Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escombrada d'aire polar

Irrupció de l'aire polar en la massa d'aire tropical, que produeix una interrupció del front polar. Les escombrades d'aire polar penetren molt cap al sud, fins a confondre's amb els vents alisis.

Enllaç permanent: Escombrada d'aire polar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escolament | Glossari Meteorologia | Escombrada de neu >

Novetats