Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front polar

Línia de discontinuïtat, generalment ondulada i amb grans interrupcions, que separa els vents del NE, d'origen polar, dels del SW procedents de les baixes latituds. Les seves ondulacions constitueixen les depressions mòbils de la zona temperada.

Enllaç permanent: Front polar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front fred secundari | Glossari Meteorologia | Front superior >

Novetats