Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Espectre del Brocken

Ombra de l'observador projectada en la boira. La difusió dels contorns i la consegüent tendència a atribuir a aquesta imatge una gran distància, produeix la il•lusió que es tracta de la presència d'un personatge gegantí.

Enllaç permanent: Espectre del Brocken - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escombrada de neu | Glossari Meteorologia | Esquelet >

Novetats