Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Esquelet

Nom genèric de les formes complicades dels cristalls de neu, disposats en estrelles de sis puntes fortament ramificades. Sembla que per a llur producció és necessari un alt grau de sobresaturació de l'aire relativament al glaç. Quan aquest grau de sobresaturació és petit, la sublimació és un procés més lent i els cristalls de la neu presenten formes més senzilles, de prismes hexagonals (plaques o agulles).

Enllaç permanent: Esquelet - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Espectre del Brocken | Glossari Meteorologia | Estabilitat >

Novetats