Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estat de la mar

Classe i dimensions de les onades, segons una escala convinguda per l'organització meteorològica internacional. Els nostres mariners donen a l'estat de la mar noms poc uniformes. Els que s'acosten més, en general, a les designacions de l'escala de Douglas són: 0 = mar calma; 1 = mar plana; 2 = mar arrissada o mar bonança; 3 = marutxell; 4 = marejada; 5=maror o mar grossa; 6 = mar brava; 7=mar de capa; 8 i 9 = mar desfeta. Sobre els noms que donen els pescadors a l'estat de la mar, es pot consultar el vocabulari de pesca d'E. Roig i J. Amades (Butlletí de Dialectologia Catalana, gener-desembre 1926).

Enllaç permanent: Estat de la mar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estacions de l'any | Glossari Meteorologia | Estat del cel >

Novetats