Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estacions de l'any

Són quatre: primavera, estiu, tardor i hivern, que comencen respectivament els dies 21 de març, 21 de juny, 23 de setembre i 21 de desembre. En Meteorologia és costum, als efectes de l'estadística, atribuir a cada estació tres mesos sencers, de manera que la primavera comprèn març, abril i maig; l'estiu, juny, juliol i agost; la tardor, setembre, octubre i novembre, i l'hivern, desembre, gener i febrer. A l'hemisferi austral de la Terra les estacions vénen desfasades de mig any en relació amb l'hemisferi nord.

Enllaç permanent: Estacions de l'any - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estació de les pluges. Estació seca | Glossari Meteorologia | Estat de la mar >

Novetats