Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Floc de neu

Reunió molt flonja de cristallets de neu, formant com un borralló que cau lentament.

Enllaç permanent: Floc de neu - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fenòmens d'halo | Glossari Meteorologia | Floració >

Novetats