Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fenòmens d'halo

En general, s'anomenen així tots els fenòmens òptics produïts per refracció o reflexió de la llum del Sol o de la Lluna en els cristallets de glaç que constitueixen els vels cirrosos. Els més freqüents són l'halo de 22°, l'arc tangent superior i els parhelis (o paraselenes).

Enllaç permanent: Fenòmens d'halo - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fenomen òptic | Glossari Meteorologia | Floc de neu >

Novetats