Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fosforescència

Producció de llum en l'aigua de mar, pels éssers vivents fosforescents.

Enllaç permanent: Fosforescència - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fosca | Glossari Meteorologia | Fotoperiodisme >

Novetats