Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fotoperiodisme

Influència de la durada de la claror del dia en la creixença de les plantes. Per a cada planta hi ha una durada del dia crítica, que separa les condicions favorables a la floració i fructiferació de les que tendeixen a produir una creixença vegetativa; aquesta separació ve determinada per les condicions d'insolació de l'hàbitat originari de la planta en estat silvestre.

Enllaç permanent: Fotoperiodisme - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fosforescència | Glossari Meteorologia | Fracció de saturació >

Novetats