Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fusos horaris

Fusos de la superfície terrestre, comprès cadascun d'ells entre dos meridians que disten 15° (o bé 7,5°) l'un de l'altre. Han estat adoptats per a unificar l'hora legal en grans extensions, de manera que en passar d'un fus al seu veí l'hora legal canvia exactament en 1 hora (o bé en 30 minuts). (Vid. temps legal.)

Enllaç permanent: Fusos horaris - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fumeres | Glossari Meteorologia | Ganxo de tempesta >

Novetats