Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ganxo de tempesta

Petita prominència de la corba del barògraf, situada generalment en el lloc més baix d'una caiguda de pressió. És deguda al pas d'una tempesta o d'una línia de torbonades. Els alemanys en diuen "nas de tempesta", expressió més gràfica, perquè no es tracta d'una pertorbació "ganxuda" del barograma, sinó d'una petita pujada seguida d'una davallada.

Enllaç permanent: Ganxo de tempesta - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fusos horaris | Glossari Meteorologia | Garbí >

Novetats