Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gelada envidriada

Gruixa homogènia de glaç transparent que es diposita el mateix a les superfícies verticals que a les horitzontals, i és deguda a pluja o a roina en sobrefusió.

Enllaç permanent: Gelada envidriada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gelada | Glossari Meteorologia | Gelada negra >

Novetats