Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Geofísica

Estudi dels fenòmens físics naturals que esdevenen a la terra, a l'atmosfera i al mar. Una de les seves branques és la Meteorologia.

Enllaç permanent: Geofísica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gelera | Glossari Meteorologia | Geopotencial >

Novetats