Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Granets de glaç

Granets transparents, durs com el glaç, de 1 a 4 mm de diàmetre. Quan cauen sobre un sol dur, reboten. Són produïts per gotes de pluja que, en travessar una gruixa d'aire fred, s'hi han congelat.

Enllaç permanent: Granets de glaç - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gradient superadiabàtic | Glossari Meteorologia | Grau de refredament >

Novetats