Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Halo

Cercle lluminós, de 22° de radi, a l'entorn del Sol o de la Lluna. És produït per la refracció de la llum en els cristallets de glaç que voleien en l'atmosfera. En general, s'anomenen fenòmens d'halo tots els fenòmens òptics produïts per refraccions i reflexions de la llum en els esmentats cristalls. Entre aquests fenòmens figura un halo de 46° de radi, concèntric amb el primer i rares vegades visible

El nom d'halo, com internacional que és, és el més indicat per a designar els dos cercles abans esmentats, però en català vulgar, de l'halo de 22°, que és el més freqüent, se'n diu rotllo, rodona o era.

Enllaç permanent: Halo - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Grua (o estel) | Glossari Meteorologia | Harmattan >

Novetats