Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Heliofanògraf

Aparell on s'inscriu fotogràficament la durada de la insolació.

Enllaç permanent: Heliofanògraf - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Harmattan | Glossari Meteorologia | Heliògraf >

Novetats