Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Heliògraf

Aparell per a registrar la durada de la insolació. En el de Campbell-Stokes, que és avui el més estès, una esfera de vidre produeix una petitíssima imatge del Sol damunt una cartolina i la crema en el punt on es forma la imatge.

Enllaç permanent: Heliògraf - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Heliofanògraf | Glossari Meteorologia | Heliotermòmetre >

Novetats