Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Hidrometeor

Qualsevol dels fenòmens meteorològics en els quals intervenen d'una manera essencial els canvis d'estat del vapor d'aigua.

Enllaç permanent: Hidrometeor - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Heliotermòmetre | Glossari Meteorologia | Hidròmetre >

Novetats