Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Heliotermòmetre

Instrument constituït per un termòmetre ordinari que té el dipòsit dins una esfera de metall ennegrida exteriorment. Exposat al Sol, marca una temperatura propera a la que pot assolir-se sota dels vestits negres. Serveix per a judicar si els malalts poden romandre immobilitzats al Sol sense sofrir temperatures excessives.

Enllaç permanent: Heliotermòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Heliògraf | Glossari Meteorologia | Hidrometeor >

Novetats